קטגוריות
ללא קטגוריה

״תקווה בין הכתלים, בין הזמנים״

1880
ציור של האמן הצרפתי – אלכסנדר בידה

הכותל המערבי – מלווה את חיינו הרוחניים והפיזיים מחורבן בית המקדש. הכותל הוא החיבור הרוחני, שהיה במהלך כל התקופות ליהודי התפוצות, גם הקשות ביותר. הוא היווה סמל וקשר רוחני, שמר על אופטימיות ותקווה. יהודי התפוצות במהלך על השנים קיוו וחלמו – יום יגיע – ונעלה לירושלים

1910
הצייר אפרים משה בן יעקב הכהן ליליאן

"מחיצה" בין גברים לנשים בכותל, שלא הייתה שם לפני 1967, מתממשקת עם הרעיונות והמאבק למען זכויות השוויון. יש לשמור על הכותל המערבי כמקום .תפילה לכולם ולסובלנות, כפי שהיה כל הדורות

לא נשכח את העימותים בעיר תל אביב ב- 2023 בחג הסוכות, לדוגמא, בעניין תפילה עם ״מחיצה״ או ללא. ועל כן – ה״כותל המערבי״ – שהוא הסמל העצמתי מזה דורות, המלכד את כולם, ושחשיבותו היסטורית, ציבורית ופרטית כאחד; ולכן, יש לפתוח שוב את שעריו – שבו יתפללו גברים ונשים יחד. ההבנה לחשיבות הנושא – תביא .את הימצאות המקום לרגלי הכותל המערבי , לתפילה יחד

1887
The Wailing Wall – a painting by Gustav Bauernfeind

״הכותל המערבי״ כמקום היסטורי וציבורי – בהיותו מקום תפילה במשך מאות בשנים ומיוחסת לו קדושה כאחד מקירות התמך בבית המקדש. בגניזה הקהירית מתועדות תפילות יהודים בכותל כבר במאה ה-9. מהיותו גלוי ופתוח לשמים, באים אליו אנשים מכל הדתות והעמים.

״הכותל המערבי״ כמקום פרטי – כל אדם באשר הוא, יכול להגיע לכותל ולמצוא לידו ולמרגלותיו נחמה ואינטימיות. זה מקום תפילה אישי; מקום להתבטאות אישית של היחיד – בעת שמחה, עצב וחסד. היחיד מביא את חוויותיו מ״הכתלים הפרטיים״ שלו ושל משפחתו אל ״הכותל המערבי״  

הכותל המערבי, עפ״י ציור 1839 – Johann Martin Brentz. (Painting)
הודפס בקיבוץ כברי
תחריט A2 של נורית מנור, 2023

יוני, 1967
חשיפת הכותל המערבי
צלם: יהודה גרינברג

יוני 1967: חשיפת רחבת הכותל המערבי, ימים ספורים אחרי שיחרור הכותל במלחמת ששת הימים‎⁨⁩

נובמבר 1967: משרד הדתות שם ״מחיצה״ בכותל המערבי – בין הנשים לגברים

אם ובנה, 2022
אקריליק על בד, 60*90 ס״מ
2022 ,גלידה
אקריליק על בד, 60*90 ס״מ

הצגת דימויים סימבוליים לתקווה ולהתחזקות

״צבר״, 2024
קיבוץ כברי, הגליל המערבי
הדפס משי, 7 צבעים A3

הודפס ב Print Club London
״השמש שוב תזרח מחר״, 2023
קיבוץ כברי, הגליל המערבי
הדפס משי, 9 צבעים A3

הודפס ב Print Club London
״מיס ד. ליד הנהר בגליל״,2024
הדפס משי, 10 צבעים A3

הודפס ב Print Club London

״השמש שוב תזרח מחר״, תכנית להדפס משי ולתחריט
נוב׳ 2023
22.11.2023
תחריט בעבודה – ״השמש שוב תזרח מחר״
הודפס ב WM College