קטגוריות
שיחת היום

טעימה מהספר החדש שלי

טעימה מהספר החדש של נורית מנור. בקרוב. '…קול הגשם האדיר כבש את הכל! סוף העולם הגיע. המים ישטפו את הכל ולא יוותר זכר מיופי הארץ ומיושביה, חשבתי. רק בלילה הששי, הגשם ירד מכעסו.'

טעימה מהספר החדש שלי. בקרוב…

זו העונה הגשומה. כבר שלושה ימים יורד גשם עז.

הגשם החל לרדת באופן פתאומי. תחילה נשמע כעדת ילדים צוהלים. אך החלונות האפירו בבת אחת ומטר כבד וכועס ניתך. מים ירדו מהשמים ללא רחמים. התכווצתי. איש איש התכנס בתוך עצמו. כמו ניתן האות וכולנו נמצאנו בהמתנה בתיבת נוח, מחכים בתקווה, אולי יתרצה הגורל. הגשם המשיך לרדת, זועף ושוצף, ללא הפסקה. אבנים ונתיבי נחל הוסטו ממקומם. הרטיבות הכבידה, לחצה על הלב, אך המטר התעצם משעה לשעה. לפתע נראה העולם רושף ורוחש ורעם אדיר התגלגל ארצה ובבת אחת השתררה אפלה. קול הגשם האדיר כבש את הכול! סוף העולם הגיע.

המים ישטפו את הכול ולא ייוותר זכר ליפי הארץ וליושביה.

רק בלילה השישי נרגע כעסו של הגשם.


photo