קטגוריות
חינוך ללא קטגוריה

בית ספר בחברותא

זה מהמם אותי איך היום נפתחים בתי ספר וכל מה שצריך זה שרותי פרסום טובים, אתר טוב ושם תואר כובש כ-'בית ספר למנהיגות ותרבות'.

אני מקווה שלבית הספר עצמו יש ויהיו קבלות על התוכן.

חינוך הילדים הראשוני והבסיסי הוא בבית, אבל בימים אלה כשהכל נזיל, התשתית הלימודית הבית-ספרית הולכת ומתפוררת, כל רעיון עטוף יפה יימכר כמו סופגניות.

רק שאנו מדברים בחינוך ילדינו שנשכח והוזנח.

סתם הרהרתי….