עבודות

  • ״מצב חירום״

    מצב חירום מתקיים בישראל ללא הפסקה מיום הכרזתו, ב – 19 מאי 1948 מצב חירום נותן בידי הכנסת או הממשלה את הסמכות לאפשר לממשלה להפעיל הסדרים ייחודיים – תקנות לשעת חירום, לעיתים תוך פגיעה מידתית בחירויות יסוד.  החוק אינו מגדיר תרחישי ייחוס אשר בהינתן התממשותם יאפשר לכנסת או לממשלה התקנת תקנות לשעת חירום.  (ויקיפדיה) בזמנים…